Χοροί και Μουσική Επένδυση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) Ο κεμανές ή η Κεμανή και το βιολί στην Αργυρούπολη, το Ακ Νταγ Μαντέν και την Πάφρα.

β) Το γαβάλ' ή γαβάλι ή καβάλ' σε πολλές περιοχές του Πόντου.

γ) Ο ζουρνάς όπως και το γαβάλ' σε διάφορα σχήματα, και πάλι σε πολλές περιοχές του Πόντου.

δ) Το αγγείο ή τουλούμ' και αυτό όπως και ο ζουρνάς λόγω της οξύτητας του ήχου τους, προτιμούνταν σε ανοιχτούς χώρους (πανηγύρια - γάμους κ.ο.κ.),

ε) Το ταούλ, απαραίτητη συνοδεία σε κάθε κύριο όργανο.

 
porn porno porn porn porn porno